TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG

 

SẢN XUẤT MẪU TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT

+ Quy cách tranh trần xuyên sáng.

– Tranh in uv lụa 3p xuyên sáng.

– Khung hộp mdf lõi xanh chống ẩm dày 1,8cm

– Đế tấm nhôm dày 0,21 chống ẩm mốc cong vênh.

– Hệ thống đèn led dây bọc nhựa chống nước

– Liên hệ : KIMCUC Art Design  –   ĐT : 033.6969.225 –  zalo : 091.6969.225

– Gmail : kimcucartdesign@gmail.com

SẢN XUẤT MẪU TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT

+ Quy cách tranh trần xuyên sáng.

– Tranh in uv lụa 3p xuyên sáng.

– Khung hộp mdf lõi xanh chống ẩm dày 1,8cm

– Đế tấm nhôm dày 0,21 chống ẩm mốc cong vênh.

– Hệ thống đèn led dây bọc nhựa chống nước

– Liên hệ : KIMCUC Art Design  –   ĐT : 033.6969.225 –  zalo : 091.6969.225

– Gmail : kimcucartdesign@gmail.com

SẢN XUẤT MẪU TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT

+ Quy cách tranh trần xuyên sáng.

– Tranh in uv lụa 3p xuyên sáng.

– Khung hộp mdf lõi xanh chống ẩm dày 1,8cm

– Đế tấm nhôm dày 0,21 chống ẩm mốc cong vênh.

– Hệ thống đèn led dây bọc nhựa chống nước

– Liên hệ : KIMCUC Art Design  –   ĐT : 033.6969.225 –  zalo : 091.6969.225

– Gmail : kimcucartdesign@gmail.com

SẢN XUẤT MẪU TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT

+ Quy cách tranh trần xuyên sáng.

– Tranh in uv lụa 3p xuyên sáng.

– Khung hộp mdf lõi xanh chống ẩm dày 1,8cm

– Đế tấm nhôm dày 0,21 chống ẩm mốc cong vênh.

– Hệ thống đèn led dây bọc nhựa chống nước

– Liên hệ : KIMCUC Art Design  –   ĐT : 033.6969.225 –  zalo : 091.6969.225

– Gmail : kimcucartdesign@gmail.com

SẢN XUẤT MẪU TRANH TRẦN XUYÊN SÁNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT

+ Quy cách tranh trần xuyên sáng.

– Tranh in uv lụa 3p xuyên sáng.

– Khung hộp mdf lõi xanh chống ẩm dày 1,8cm

– Đế tấm nhôm dày 0,21 chống ẩm mốc cong vênh.

– Hệ thống đèn led dây bọc nhựa chống nước

– Liên hệ : KIMCUC Art Design  –   ĐT : 033.6969.225 –  zalo : 091.6969.225

– Gmail : kimcucartdesign@gmail.com

 

Scroll Up